MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

Det regner grønne penger til EL-struktur - kommunene i Hordaland må kjenne sin besøkelsestid.

MDGPosted by T. Tomren Tue, May 06, 2014 14:17:20

I fra jan.-april økte elbilandelen med 39 % i Hordaland. Dette er gledelige tall, og viktig av to grunner: For det første er det viktig for lokalforurensingen i Bergen. Byen kveles av eksos og svevestøv. I følge tall fra SFT medfører dette at nesten 140 personer dør for tidlig hvert år. Om en får ned utslippene fra privatbiler med for eksempel. 20%, vil dette være et betydelig bidrag til å bedre situasjonen.

For det andre er det positivt for klimaet og Norges klimatroverdighet. Bilismen i Norge står for 20 % av de norske Co2 utslippene. I et land som Norge, som er selvforsynt på fornybar energi, kan en fjerne Co2 utslippene fra privatbilsektoren totalt om det er politisk vilje til det.

Hordaland fylkekommune har vedtatt flere tiltak som gjør det mer fristende å gå over til elbil. I klimaplanen har fylkestinget etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne vedtatt at 20 % av alle parkeringsplasser i fylket på sikt skal reserveres for elbiler.

For å få gjennomført dette har Hordaland fylkeskommune utlyst tilskudd på 25.000 kr pr. parkeringsplass for de kommuner og borettslag som ønsker det. I særskilte tilfeller kan fylkeskommunen også fullfinansiere ladestasjoner i kommunesentrene. Søknadsfristen er 30. mai. Vi i Miljøpartiet De Grønne sitter ennå ikke i alle kommunestyrene i Hordaland. De stedene vi gjør det, vil vi ta direkte initiativ til at kommunene benytter seg av tilskuddsordningen som er etablert i Hordaland fylkeskommune. Når det gjelder de kommunene der vi ikke sitter i kommunestyret, håper vi lokalpolitikerne i de andre partiene er våkne og tar oppfordringen fra oss i MDG: Søk om tilskudd til ladepunkt i kommunen!

Obs: Ordningen omfatter også borettslag, så dere som sitter i styrene i ulike borettslag bør være om dere.Søknadsfristen er her 30. Juni.

Tom Sverre Tomren, Fylkestingsrep. MDG

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.