MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

Veien videre for MDG Hordaland

MiljøpartietPosted by T. Tomren Fri, October 11, 2013 07:29:23

Først og fremst vil jeg takke dere for innsatsen i valgkampen! Mange av dere gjorde en formidabel innsats og vi fikk lønn for strevet.

Vi fikk som dere vel vet alle sammen 9172 stemmer og 3,2 % av stemmene. Til sammenligning fikk vi 0,4 % ved forrige stortingsvalg.

På landsbasis fikk vi 2,8 %, og vi kom inn med direktemandat i Oslo med 5.6 %!

Med unntak av Modalen var Osterøy beste kommune i Hordaland, der vi fikk 4,1 %.

Parallelt med dette doblet vi tallet på medlemmer i løpet av valgkampen i Hordaland og er nå passert 700 medlemmer.

Totalt sett gjør dette at vi MDG er i en ny situasjon med vesentlig mer ressurser både når det gjelder økonomi og mannskap og vi er klar til å ta steget over i en ny fase av partiets historie.

Det at vi nå er kommet inn på Stortinget gjør at vi kan utfordre de mer lysegrønne partiene både på valgløftene deres og på en mer gjennomført miljøpolitikk.

Neste trinn i byggingen av partiet vårt består i å komme oss inn i flest mulig kommunestyrer og i å styrke fylkestingsgruppen. Om valget i september hadde vært fylkestingsvalg ville vi i Hordaland alene fått 12 grønne representanter i kommunestyrer og to på fylkestinget. Jobben fremover blir å sørge for at valgresultatet blir minst så godt som dette!

For å få dette til trenger vi deg som aktiv! Vi starter alt nå forberedelsen mot valget i form av ulike lokale arrangementer og i form av en kursrekke på fylkesnivå for aktuelle kommunepolitikere. Arbeidet med å bygge MDG består grovt sett av tre ulike etapper:

- starte lokallag

- lage lokale valgprogram

- etablere lister til kommunestyrevalget.

For å få dette til er vi avhengige av at en del av dere som står som passive medlemmer melder dere til aktiv tjeneste, engasjerer dere i den lokalpolitiske debatten og at dere tar initiativ.

Fylkeslaget har evaluert valgkampen. I det store og det hele er tilbakemeldingene på valgkampen svært positiv. Vi lærte mye og vi har notert oss enkelte punkter hvor vi ville ha gjort en del ting litt annerledes om vi hadde visst det vi vet i ettertid. August og september var fantastisk morsomme måneder, og for meg personlig var det en ære og glede å få være førstekandidat for Hordaland MDG. Jeg vil takke dere både for tilliten og samarbeidet! For meg gav opplevelsen mersmak, og jeg er nå innstilt på å gi full gass framover - i første omgang mot det kommende kommune- og fylkestingsvalget.

Ta gjerne kontakt med lokallagslederne eller med meg både når det gjelder det å engasjere seg eller om det gjelder politiske saker som dere mener vi i MDG bør engasjere oss i.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.