MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

MDG og skulebruksplanen

De GrønnePosted by T. Tomren Tue, March 12, 2013 16:03:27

I den store debatten om strukturen for vidergående opplæring fremmet vi Miljøpartiet De Grøne følgende endringsforslag:

Overordna prinsipp for planen bør ha følgende tillegg:
- Det skal takast omsyn til miljø og klima, både i samband med elevtransport og oppføring av nybygg
- På sikt skal alle skulane kunne sertifiserast som miljøfyrtårn
- Det skal ikkje førekomma sal av skulebygningar der befolkninga aukar

- At mindreårige asylsøkere sikres rett til vg. opplæring

2. Fylkestinget vedtek følgjande skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Nord:
2a. Arna vgs og Garnes vgs: Vidarefører dagens TP-tilbod.
2c. Austrheim vgs: Bygg- og anleggsteknikk (BA), restaurant og matfag (RM) og påbyggingskurs til
generell studiekompetanse (PÅ) vert vidareført.
2d. Knarvik vgs: Service og samferdsel (SS) vert vidareført.

3. Fylkestinget vedtek følgjande skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Sentrum:
Som innstillinga.

4. Fylkestinget vedtek følgjande skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Sør:
4i a. Fusa vgs: Restaurant og matfag (RM) vert vidareført.
4i b. Endring - Fylkestinget ønskjer at skolen vidareutviklar akvakulturtilbodet med auka vekt på ny miljøvennleg teknologi.

5. Fylkestinget vedtek følgjande skule- og tilbodsstruktur i region Stor-Bergen Vest:
5a. Fyllingsdalen vgs: Teknikk og industriell produksjon (TIP) vert vidareført.
5c. Olsvikåsen vgs: Studiespesialiserande med formgjeving (ST-FO) vert vidareført.
5e. Sotra vgs: BA, EL og DH vert ikkje redusert. Service og samferdsel (SS) og påbygg (PÅ) vert ikkje lagt ned.

6. Fylkestinget vedtek følgjande skule- og tilbodsstruktur i region Sunnhordland:
6a. Austevoll vgs: Heile fagtilbodet vert vidareført som i dag.
6b. Bømlo vgs og Rubbestadneset vgs vert ikkje slegne saman. Fagtilbodet i begge skulane vert vidareført som i dag.
6i. Kvinnherad vgs: Service og samferdsel (SS) og påbygg (PÅ) vert ikkje lagt ned.

7. Fylkestinget vedtek følgjande skule- og tilbodsstruktur i region Voss

og Hardanger:
7b. Odda vgs: Idrettsfag (ID) og påbygg (PÅ) vert vidareført.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post7