MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

Fri på samenes nasjonaldag

MiljøPosted by T. Tomren Wed, February 06, 2013 15:31:00

Søndag 6. februar feirer samene i Norge sin offentlige høytidsdag. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre dagen til offentlig fridag på linje med 17. mai.

I en tale til sametinget i 1997 sa kong Harald at "Staten Norge er etablert på territoriet til to folk". Dette er riktig, og vi mener at det er naturlig å markere dette gjennom å likestille 17. mai og samenes nasjonaldag, gjennom å gi fri på begge dagene.

Ideen om fri 6. februar henger sammen med miljøsaken, partiets kjernesak: Når vi skal utvikle Norge til et miljømessig bærekraftig samfunn må vi nemlig heller gi folk mer fri enn mer lønn. Vi må bremse forbrukskarusellen og gi rom for at folk kan tilbringe tid sammen. En ny fridag på samenes høytidsdag vil derfor være god miljøpolitikk. Den samiske kulturen har vært basert på nærhet til naturen, og jeg er sikker på at en dag med fokus på samisk kultur vil bidra til å øke bevisstheten om samspillet mellom natur og kultur.

Miljøpartiet De Grønne kommer til å fremme forslaget gjennom et brev til Fornyingsdepartementet og til sametinget,men det er også et poeng at den samiske befolkningen er spredt over fire land. Vi vil derfor henvende oss til våre søsterpartier og be de fremme samme forslag i sine land.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post2