MDG

MDG

Toms Grønne hjørne

Grønne tanker og drømmer fra Hordaland

Den tredje blokken

MiljøPosted by T. Tomren Wed, December 09, 2015 12:26:06
For første gang i historien har MDG og V fremmet et felles grønt budsjettalternativ.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post23

Tom Sverre Tomren: Svarer på spørsmål

MiljøPosted by T. Tomren Tue, January 13, 2015 20:21:18

Tom Sverre Tomren

Nå er det snart valgkamp igjen!
  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post21

Det hev ei (raud) rose sprunge!

MiljøPosted by T. Tomren Thu, May 01, 2014 14:29:50

Gratulerer med 1. mai!

På samme tid som jeg gleder meg over alt som arbeiderbevegelsene over hele verden har oppnådd, gir dagen også ettertanke. Veien har vært brolagt med millioner av uskyldige drepte, ofte under dekke av at "det ...tener Folket eller Klassen". Ofte stod (og står) de med "Kapital" bak overgrepene, men like ofte har overgrep og drap vært utført i "Folkets navn". Selv de edleste motiv kan ende ut med voldelige ideologier og tyraniske ledere.

Jeg tror det viktig at folk flest tar 1. mai tilbake slik at den ikke får tilhøre en ensrettet ideologisk ( les. Marx inspirert fløy). Dagen fortener baksyn og framsyn, selvkritikk og kritikk av andre. I 2014 trenger vi en folkelig dag der vi sammen har fokus på hvordan vi skal fremme miljø-respekt, solidaritet, rettferd, likhet og frihet. Dette er verdier som er under press også i Norge om dagen både fra venstre og høyre. I dag kommer MDG i Bergen til å gå under parolen ja til 6 timers dag.

Tenk om 1. mai hadde vært en dag der alle politiske parti og hele organisasjonsfloraen kom ut for å markere og diskutere hvilken verdier de vil fremme. Da hadde vi fått en fargerik dag!

NB: Kirkens nødhjelo bruker dagen til å fokusere på en viktig kampanje med vekt på hvordan de globale handelssystemene ( og vår rikdom) er tuftet på underbetaling av arbeidere i sør. Kampanjen anbefales sterkt for hele det fargerike 1. mai. felleskapet.
se: http//sendenvekker.no

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post17

Politisk lykke

MiljøPosted by T. Tomren Wed, March 20, 2013 10:25:38

20. mars - Dagen for å tenke gjennom hva Lykke er

FN har besluttet at 20. mars skal være verdens lykkedag. Tanken er at denne dagen skal føre til øket oppmerksomhet om at velvære og lykke er viktige verdier for alle mennesker.

(Les hvorfor FN vil ha lykkedag (20. mars)
http://www.un.org/en/ga/president/66/Letters/PDF/International%20Day%20of%20Happiness.pdf)

Det er vist at brutto nasjonalprodukt (BNP) er et dårlig mål for hvordan det står til i et samfunn. Mange, også økonomer, har innsett dette. I en rapport «Mismeasuring Our Lives» foreslår blant andre nobelprisvinner i økonomi, Joseph Stiglitz, at man burde vurdere å inkludere verdien av fritid i BNP. Han har også forslått at ulike mål for lykke og velvære bør inkluderes i en ny nasjonal indeks for framgang som flere land nå vurderer å innføre.

De fleste politiske partier i Norge gjennomsyres av økonomisk (neoliberalistisks) tankesett. Økonomisk vekst, høyere forbruk, større produktivitet og sterkere kjøpekraft er verdiene som vektlegges. Dette er også målsetningen for utviklingen i Norge i neste tiårene, slik det framgår av perspektivmeldigen som regjeringen nylig la fram.

Miljøpartiet De Grønne står for et annet tankesett og en annen politikk. Videre fossilbasert vekst fører ikke bare til alvorlige klimaendringer og forringet miljø. Det er vist at utviklingen vi ser i dag i vår del av verden, med økende rikdom og større forskjeller i samfunnet, også fører til lavere livskvalitet og dårligere helse.

Som det eneste konsekvent grønne partiet i Norge står vi for en politikk der livskvalitet, miljø og økologisk bærekraft prioriteres foran økonomisk vekst. Dette vil ikke nødvendigvis føre til et høyere bruttonasjonalprodukt, men vil gi oss atskillig høyere score på en indeks som måler viktigere verdier enn noen kroner i lønnsøkning. La oss bruke verdens lykkedag 20. mars til å tenke over om det kanskje er en slik samfunnsutvikling vi virkelig ønsker  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post11

Hordaland fylkesting fortsetter å tømme penger i sluket Stord lufthavn

MiljøPosted by T. Tomren Wed, March 13, 2013 13:53:59

. Siden 2007 har flyplassen hatt et årlig underskudd på mellom 1 og 5 millioner. Fylkeskommunen har bidratt med om lag 3,5 millioner. Samtidig har flyplassen fått sterk kritikk for måten de driver på; både av eksterne revisjonsselskap og av fylkeskommunen. …..Det er bare 1,5 time kjøring til neste flyplass. For meg er det viktigaste argumentet mot å forsette å kaste skatte kroner etter flyplassen at fly er svært miljøskadelig.

Vi fremmet et forslag om å avise at nye 630 000,- tilføres flyplassen og at fylkeskommunen på sikt trekker seg ut av flyplassen.

Vi fikk støtte av SV og en frå SP….Hva er forskjellen på V og FrP? Ingen ting….

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post10

Hordaland -uten internasjonalt klima engasjement!

MiljøPosted by T. Tomren Wed, February 13, 2013 18:05:31

På tirsdagens møte i Fylkestingets Kultur- og ressursutvalg sto ”Strategi for internasjonalt arbeid 2013- 2016” på dagsordenen. I den forrige planen (2009-2013) var klima og miljø et hovedsatsingsfelt, men i forslaget til ny plan var dette ikkje lenger tilfelle.

Det er vanskelig å la være å tolke dette som noe annet en nedprioritering av arbeidet med miljø og klima. Jeg foreslo derfor at komiteen skulle ta klima og miljø inn igjen som hovedsatsningsfelt. Forslaget fra meg og MDG lød slik:
Fylkestinget ber om at planen og målsettingene revideres slik at internasjonalt samarbeid om miljø og klima bygges inn igjen som hovedmål og hovedprioritering i ”Strategi for internasjonalt arbeid 2013- 2016”.

Forslaget fikk bare støtte frå MDG og Krf, både Venstre, AP, H og FrP stemte imot.

Jeg må innrømme at eg er provosert over fylkeskommunens nedprioritering av miljø og klima. Flere av partiene på fylkestinget påstår at miljø og klima er viktige politiske områder. Spesielt gjelder dette partiet Venstre, som selv erklærer at miljø er ett av fire hovedområder for sin politikk. Det at de nå går inn for å fjerne dette som satsingsfelt innen internasjonal samarbeid, viser at posisjonsmakten er viktigere enn miljø og klima. Erklæringene er dessverre ikke verdt papiret de står på!

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post5

Fri på samenes nasjonaldag

MiljøPosted by T. Tomren Wed, February 06, 2013 15:31:00

Søndag 6. februar feirer samene i Norge sin offentlige høytidsdag. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre dagen til offentlig fridag på linje med 17. mai.

I en tale til sametinget i 1997 sa kong Harald at "Staten Norge er etablert på territoriet til to folk". Dette er riktig, og vi mener at det er naturlig å markere dette gjennom å likestille 17. mai og samenes nasjonaldag, gjennom å gi fri på begge dagene.

Ideen om fri 6. februar henger sammen med miljøsaken, partiets kjernesak: Når vi skal utvikle Norge til et miljømessig bærekraftig samfunn må vi nemlig heller gi folk mer fri enn mer lønn. Vi må bremse forbrukskarusellen og gi rom for at folk kan tilbringe tid sammen. En ny fridag på samenes høytidsdag vil derfor være god miljøpolitikk. Den samiske kulturen har vært basert på nærhet til naturen, og jeg er sikker på at en dag med fokus på samisk kultur vil bidra til å øke bevisstheten om samspillet mellom natur og kultur.

Miljøpartiet De Grønne kommer til å fremme forslaget gjennom et brev til Fornyingsdepartementet og til sametinget,men det er også et poeng at den samiske befolkningen er spredt over fire land. Vi vil derfor henvende oss til våre søsterpartier og be de fremme samme forslag i sine land.

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post2

RIO + 20

MiljøPosted by T. Tomren Thu, June 07, 2012 15:32:27

Store miljø ambisjonar, lita handlekraft

5. juni har vore kjend som verdas miljødag i fire tiår, men den har
aldri vore så viktig som i 2012. I år markerar dagen oppstarten av konferansen Rio+ 20.

Hovudtema for den store FN konferansen er grøn økonomi og berekraftig utvikling.

Diskusjonane tek utgangspunkt i ei lang liste saker som bra for planeten
og menneska på den. Ambisjonane er store, men det har dei vore føre og. Det er difor tid for å settja
spørsmålsteikn ved mangelen på forpliktingar til å oppfylle internasjonale lovnader.

Statsminister Jens Stoltenberg, landbruks- og matminister Lars Peder
Brekk, miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og utviklingsminister
Heikki Holmås er mellom dei som no flyr til Rio. Ei av dei norske frontsakene er
verdsetting av verdas skogar.Noreg er ei internasjonal drivkraft for vern av skog, og regjeringa
har løyva ein årlig sum på 3 milliardar kroner til klima- og
skogsatsinga REDD+. Dette er på mange måtar eit godt initiativ både for klima og for det bilogiske mangfaldet, men staten håvar samtidig inn oljeinntekter - 128 milliardar berre i fjor - og
oljefondet skuldast jamleg for å investere i selskap som ulovleg
høgg skogen regjeringa jobbar for å verne.

Denne tvitydigheita er typisk for norske styresmaktar . Sjølv ein skulle tru at Noreg vil gjere noko for miljøet når ein høyrar på festtalane, så veg «vekst» og «utvikling» lang meir enn «grøn» og «berekraftig» når vi kjem til politiske realitetar.

Det er stor faren for at Rio +20 føyer seg inn i rekka av
globale konferansar som produserar gode ord, men som ikkje følgjast opp med handlekraft i dei enkelte land. Dette gjeld ikkje minst for Noreg.

Miljøpartiet Dei Grøne må oppfordre alle til å bruke verdas miljødag
til å signalisere til den norske Rio-delegasjonen at ord ikkje er
godt nok. Vi er iferd med å sage over greina vi sitt på. Vi treng tiltak no!

  • Comments(0)//mdg.tomren.info/#post1
Next »