nytt

nytt

Hjemme

bloggPosted by T. Tomren Saturday, September 24 2011 11:47:50


I Juni 2011 avsluttet vi vår tjeneste i Kamerun. Fordi Trudes gamle mormor i Norge døde to uker før vi skulle dra, ble oppbruddet litt mer hastig enn planlagt.

Vi fikk likevel gode og flotte avskjeder, fester og taler både på bispedømmets årsmøte, generalforsamlingen til kirken, ved hovedadminsitrasjonen i kirken der Trude jobbet, i menigheten der Tom har vært ansvarlig, og ved det teologiske instituttet i Meiganga. Og vi fikk tatt farvel til en strøm av mennesker.

Under generalforsamlingen i kirken fikk Tom nytt navn av nasjonalbiskopen Nyiwe: "Reviens". Kom tilbake!

Det er godt å reise fra Kamerun og vite at en er ønsket tilbake. Vi har hatt fire fantastiske og rike år, og kommer gjerne tilbake om ting skulle passe i forhold til livet og kirkens behov.

Vel tilbake i Norge, jobber Trude som kyrkjelydspedagog i Lindås, Tom er sokneprest på Osterøy ( Haus, Gjerstad og Bruvik) og de fire jentene er i gang på Sagstad skole.

Vi kommer til å holde kontakten med våre Kamerunske venner, med kirken og med døveskolen og presteskolen.

Vår slutt-oppfordring fra denne bloggen til alle dere som har fulgt oss i gjennom disse årene er at dere fortsetter å be for kirken i Kamerun, og mer enn noe for presteskolen i Meiganga og Døveskolen i Ngaundere. Vi har hatt 41 005 besøk på sidene våre og 225 000 treff i løpet av disse årene. Det er fortsatt interesse for misjon!

Om vi skal trekke fram ett prosjekt som vi vil anbefale støtte til, er det døveskolen. Omtrent halvparten av elevene er muslimer, og dette er et stort og viktig vitnesbyrd i Adamaoua-provinsen. Alle foreldrene, både kristne og muslimer, er dypt takknemlige for at kirken har startet grunnskoleutdanning for de døve barne.

Be for Amos, den nye rektoren, be for elevene, og be om at skolen blir til velsignelse for hele byen og for kirken. For å støtte prosjektet, bruk kontonummer 8220 02 85030 og merk med prosjektnummer 621498 (NMS, pb 226, 4001 Stavanger)

Skolen vil bare leve videre i den grad vi sender øremerkede gaver til den.

Amos har laget blogg, og dere kan følge arbeidet videre gjennom linken:

http://esdangaoundere.blogspot.com/

Vi er uendelig takknemlige for dere som har bedt for oss disse årene, og for dere som har støttet arbeidet økonomisk!

Takk til menighetene som har stått bak oss!

MÅ GUD VELSIGNE DERE RIKELIG


Vår epost fremover er: tom@tomren.info/ trude@tomren.info, og vårt telefonnr er 56 17 88 87.

(mobilnumrene våre kan dere jo også få, i tilfelle: Tom 90049696, Trude 93257767)

Ikke stuss på å ta kontakt om det skulle være noe!

Alt godt fra

Trude og Tom & co.

  • Comments(0)//blogg.tomren.info/#post208