nytt

nytt

Presteskolen

bloggPosted by T. Tomren Saturday, April 16 2011 21:37:01

Vi er godt inne i siste semesteret på presteskolen. Det er vemodig å skulle slutte akkurat nå: Det er en jobb som gir veldig mye, hver time er en ny lærdom både om trosliv, om Afrika og om hva som skjer når teologisk tankestoff slår ned og tolkes i en ny kontekst. Språkbarrierene blir mindre, og det går omsider an undervise omtrent som jeg ville gjort i Norge. Det blir mer og mer dialog, filmer, og gruppearbeid.

Fagene mine i år har vært kirkelig ledelse, troslære og islamskunnskap: I love it !

Dette semesteret har evangelisering og missiologi kommet inn som egne fag. Kirken i Kamerun er i ferd med å sende misjonærer ut i verden, og det må prege undervisningen.

Det har vært forskjellige nye prosjekt i løpet av disse årene, et av dem hander om revidering av læreplaner, og å samkjøre læreplanene med presteskoler i andre afrikanske land. Kologna (rektor), to sentralafrikanske studenter og jeg har vært på presteskolen i RCA (den Sentral-Afrikanske Republikk)for å se på mulighetene for et tettere samarbeid med dem.

Her er bilde fra turen til presteskolen i RCA. Det ble en vellykket tur: Som papirene som vises fram indikerer, skrev vi en samarbeidsavtale med dem... skal skrive litt mer om dette om en ukes tid...

Men ikke alt er like kjekt i Kamerun. De siste årene har kirken vært preget av et kirkepolitisk spill, der en opposisjonsgruppe gjør det den kan for å tilegne seg makt over EELC. Etter jul ble denne konflikten merkbar for oss på presteskolen:

En av kollegaene mine ble tatt ut av jobben fordi han var aktivt med i utbrytergruppa, så vi måtte snu om både på lærerressurser, timer og prøveretting. Sett i lys av hva den store konflikten kunne ha forårsaket på skolen vår, får vi være glade for at ting tross alt går såpass greit som det gjør.

Studentene strever jevnt og godt. Noen leser godt og får betalt for det, andre sliter og får litt ut av det, og andre leser ikke og får lite ut av det… omtrent som i Norge…

Årene her har overbevist meg om en ting. Om NMS skal være i Kamerun årene fremover, bør vi mer enn noe prioriterere presteskolen. ILTM har en helt spesiell plass i kirken: Instituttet har et høyt faglig nivå, praktisk orientering, og det er misjonsorientert. For å holde på dette trengs NMS på plassen. Jeg er sikker på at kirken vil få mange gode ledere i kullet som uteksamineres nå i juni.

Tiden går fort, og jeg har regnet ut at jeg har bare tre undervisningsøkter igjen på instituttet : Det blir om nattverden, om endetidstenking, og om ”vår Lutherske særart”.

Den store avslutningsfesten blir den 19 juni . Det er bare å finne fram slipset og danseskoene for dem som vil være med…!

  • Comments(1)//blogg.tomren.info/#post200