nytt

nytt

Det året Gud gav vekst!

bloggPosted by T. Tomren Wednesday, March 30 2011 13:28:07

Det siste halve året har det gått fort i svingene i misjonærlivet mitt. Jeg har blitt mer involvert i kirken og i arbeidet på instituttet enn tidligere. Det merkes at jeg har vært her noen år nå. Folk vet hvem en er, og ting baller på seg. Det har gått så fort at jeg ikke har kunnet prioritere blogging særlig høyt, men nå er det ingen vei uten om….

I prestegjeldet (Sikhem) mitt hadde vi nettopp årsmøte. Vi har hatt en vekst i antallet voksne medlemmer det siste året og er gått frå 617 til 728. (Vi har med andre ord vokst med om lag 18 % på ett år). Dette var et år Gud lot oss høste.

På årsmøtet hadde vi foredrag om dyrestell, om luthersk teologi, om dåp, og om regnskapsføring. En lett blanding av tema som speiler livet i menighetene våre. Årsmøtet vedtok å be om å få en av studentene fra ILTM ( Jeremie) som prestekanidat , vi plasserte to nyutdannede kateketer i to av menighetene, og vi vedtok å kalle Lucas Besong ( utdannet ved MHS) til å ta over som ledende prest for de 21 menighetene fra sommeren av. Menighetene i Sikhem kommer til å være i gode hender fremover, det gjør avskjeden litt lettere.

På slutten av årsmøtet stod jubelen bokstavelig talt i taket: nå har menigheten fått en pengegave, og det er nok penger til å ferdigstille taket på hovedkirken i Thello!

( bare fjusk...jeg har ikke slått inn en eneste spilker selv..)

Allerede en uke etterpå var et team knyttet til EELC, som har spesialisert seg på bygging av kirketak, i gang med arbeidet. Om en liten uke blir de ferdig, og innvielsen er berammet til 29. mai.

Arbeidet i Sikhem har vært preget av sterke opplevelser: Muslimer som har konvertert, kristne som lever på eksistensens ytterkant, mange etiske problemstillinger som er helt annerledes enn i Norge, dåp av folk i alle aldre, dåpskandidater i ulike farger og med forskjellige tungemål, konfliktmekling, sykdom og død, glede og dans og gode samtaler - Alt om en annen,.

Jeg har lært mye.

Erfaringene fra Thello ( hovedstedet i Sikhem) har vært viktige ikke minst for undervisningen min på presteskolen. Det har gitt eksempler og diskusjonstema til undervisningen min ( systematisk teologi, kirkelig ledelse og islamologi) . Timene har blitt spisset inn mot prestevirkeligheten ute i terrenget, mer enn mot rein teori. Jeg er blitt veldig glad i folket i Thello, og er takknemlig for de nye erfaringene. Jeg kommer nok til å følge distrikt videre i bønn og tanke, også når jeg kommer til Norge,

De kristne i Thello lever som minoritet i områder dominerte av muslimer. Jesus er nær, de ber og leser i bibelen. De jobber seriøst for å forstå og praktisere Jesu kjærlighet. Mange begynner hver dag med å samles i kirken til bønn, kl. 05.00 før de går ut i arbeidsdagen! Morgenbønn kl. 5 … Kanskje vi skulle innføre det i Den norske Kirke?

  • Comments(0)//blogg.tomren.info/#post198